+370 606 88154 info@jungtinisverslas.lt

Turto vertinimas

Teikiame nekilnojamojo, kilnojamojo turto ir verslo vertinimo paslaugas.

Turto ar verslo vertinimas – nešališkas turto vertės nustatymas, pateikiant vertintojo išvadą apie turto ar verslo būklę, jo tinkamumą naudoti bei tikėtiną piniginę vertę rinkoje.

Turto ir verslo vertinimo paslaugos – licencijuojama veikla, reglamentuojama Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu. Vertinimas atliekamas vadovaujantis Turto vertinimo metodika, Tarptautiniais ir Europos vertinimo standartais, profesinės etikos kodeksu, kitais vertinimą reglamentuojančiais teisės aktais.

Nekilnojamasis turtas – žemė ir su ja susiję objektai, kurių buvimo vietos negalima pakeisti, nekeičiant jų naudojimo paskirties arba nemažinant vertės bei ekonominės paskirties, arba turtas, kuris tokiu pripažįstamas įstatymuose.

Kilnojamasis turtas – turtas, kurį galima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jo turinio, iš esmės nesumažinus jo vertės ar be didelės žalos jo paskirčiai, jeigu įstatymai nenustato ko kita.

Verslas – juridinio ar fizinio asmens, įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, veikla, kuriai naudojami ekonominiai ištekliai, kuria siekiama gauti pajamų bei pelno ir už kurią šis asmuo atsako savo turtu.