+370 606 88154 info@jungtinisverslas.lt

Teismo ekspertų paslaugos

  • Atliekame nekilnojamojo, kilnojamojo turto ir verslo vertinimo ekspertizę.
  • Siūlome sutartiniais pagrindais kviestis konsultantais įmonėje dirbančius privačius teismo ekspertus.

 Teismo ekspertų veiklos teisiniai pagrindai

Teismo ekspertai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Baudžiamojo proceso kodeksu, Civilinio proceso kodeksu, Administracinių bylų teisenos įstatymuTeismo ekspertizės įstatymu ir kitais įstatymais, teismo ekspertizių nuostatais ir kitais teisės aktais.

Ekspertinis tyrimas – teismo ar teisėjo pavedimu atliekamas tyrimas, kuriam naudojamos specialios žinios ir kurio eiga bei rezultatai fiksuojami ekspertizės akte.

Specialios žinios – išsilavinimo ir specialaus pasirengimo arba profesinės veiklos dėka įgytos išsamios mokslo, technikos, meno ar bet kokios kitos žmonių veiklos srities žinios, reikalingos ekspertizei atlikti.

Teismo ekspertas – asmuo, turintis teismo eksperto kvalifikaciją ir įrašytas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą.

Teismo ekspertizė – proceso veiksmas, kuriuo teismas ar teisėjas skiria teismo ekspertui atlikti ekspertizę ir atsakyti į specialių žinių reikalaujančius klausimus, o teismo ekspertas atlieka jam pavestus tyrimus ir jų rezultatus fiksuoja ekspertizės akte.