+370 606 88154 info@jungtinisverslas.lt

Dokumentai turto vertinimui

Vertintojui pateikiamos dokumentų kopijos ir originalai  palyginimui

 1. NEKILNOJAMASIS TURTAS
 1. Gyvenamosios paskirties turtas:  

1.1. Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylos.

1.2. Nekilnojamojo turto nuosavybę patvirtinantys dokumentai (VĮ ,,Registrų centras” išduoti nekilnojamojo turto pažymėjimai/pažymos/išrašai).

1.3. Žemės sklypo nuosavybės/nuomos dokumentai.

 1. Kitos paskirties turtas:

2.1. Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylos.

2.2. Nekilnojamojo turto nuosavybę patvirtinantys dokumentai (VĮ ,,Registrų centras” išduoti nekilnojamojo turto žymėjimai/pažymos/išrašai).

2.3. Žemės sklypo nuosavybės/nuomos dokumentai.

2.4. Turto nuomos sutartys (jei turtas išnuomotas).

2.5. Kiti dokumentai (nurodomi, vertintojams apžiūrint nekilnojamąjį turtą).

 1. Nebaigta statyba:

3.1. Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylos.

3.2. Nekilnojamojo turto nuosavybę patvirtinantys dokumentai (VĮ ,,Registrų centras” išduoti nekilnojamojo turto pažymėjimai/pažymos/išrašai).

3.3. Žemės sklypo nuosavybės/nuomos dokumentai.

3.4. Statomo objekto projektas, sąmata.

3.5. Leidimas statybai.

3.6. Kiti dokumentai (nurodomi, vertintojams apžiūrint nekilnojamąjį turtą).

 

 1. KILNOJAMASIS TURTAS
 1. Kilnojamojo turto sąrašas, kuriame yra nurodyta kilnojamojo turto tikslus pavadinimas, modelis/markė, inventorinis numeris, šalis gamintoja, pagaminimo data, įvedimo į eksploataciją data, įsigijimo vertė, likutinė balansinė vertė ir kt.
 2. Kilnojamojo turto įsigijimo dokumentai.
 3. Autotransporto ir savaeigės technikos registravimo liudijimų ir techninės apžiūros talonų kopijos.
 4. Kiti dokumentai (nurodomi, vertintojams apžiūrint kilnojamąjį turtą).

 

III.  VERSLAS

 1. Įmonės registracijos pažymėjimas.
 2. Įmonės įstatai.
 3. Įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai.
 4. Įmonės akcininkų struktūra.
 5. Nekilnojamojo, kilnojamojo, nematerialaus, turto sąrašas, turto įsigijimo, teisinės registracijos dokumentai.
 6. Kiti dokumentai (nurodomi individualia tvarka).