+370 606 88154 info@jungtinisverslas.lt

Kokybės politika

Kokybės politika

2021-09-07

 

Gerindami įmonės vadybos, paslaugų teikimo procesų kokybę, norėdami užtikrinti sėkmingą bei kryptingą įmonės vystymąsi, stabilią ir konkurencingą padėtį rinkoje, įsipareigojame:

  • veiklą vykdyti vadovaujantis verslo sritį reglamentuojančiais LR teisės aktais bei kitais reikalavimais, kuriuos organizacija prisiima vykdyti, siekdama veiklos atitikties pagal LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus;
  • nuolat gerinti vadybos sistemos rezultatyvumą, atsižvelgiant į veiklos rezultatus, klientų, partnerių, darbuotojų atsiliepimus;
  • nuolat gerinti nuolatinius ryšius su savo partneriais, subrangovais ir tiekėjais;
  • skatinti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą bei užtikrinti reikalaujamą jų kvalifikacijos atitiktį;
  • diegti naujoves ir ieškoti sprendimų tobulinti paslaugos teikimo kokybę;
  • užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas, padėti darbuotojui suvokti jo paties atsakomybę saugant savo ir aplinkinių saugą ir sveikatą;
  • įgyvendinti nelaimingų atsitikimų bei incidentų prevencines priemones, efektyviai valdyti pavojų tikimybę darbo vietose;
  • nuolat gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą, atsižvelgiant į veiklos rezultatus, darbuotojų pasiūlymus, klientų ir partnerių atsiliepimus.

 

Mūsų pagrindinis tikslas ir įsipareigojimas – teikti paslaugas atitinkančias taikomų teisės aktų bei  LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.